REKLAMA

1 września 2019 roku wystartowała pierwsza edycja konkursu: „Markowy Lokal Śródmieścia”. Prezydent Włocławka zaprasza przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie obszaru rewitalizacji. Zwycięski podmiot otrzyma tytuł „Markowego lokalu Śródmieścia” oraz voucher na pakiet usług promocyjnych w lokalnych mediach.

Zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR) i regulaminem konkursu ogłoszonym w Zarządzeniu nr 367/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2019 r.:  http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-3672019-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-28-sierpnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-konkursu-markowy-lokal-srodmiescia-realizowanego-w-zwiazku-z-gminnym-programem-rewitaliza/ konkurs ma na celu podniesienie poziomu gospodarczego obszaru rewitalizacji oraz wsparcie przedsiębiorców i promocję ich działalności gospodarczej poprzez wybór najlepszej jakościowo usługi lub produktu, chcąc docenić ich potencjał, ofertę handlową, a także jakość usług lub produktów oraz poziom obsługi klienta.

Zgłoszenia będą przyjmowane na formularzu zgłoszeniowym w formie papierowej. W przypadku formularza złożonego przez mieszkańca, zgłoszenie wymagać będzie uzyskania pisemnej zgody wskazanego podmiotu.

Harmonogram konkursu:

– nabór zgłoszeń: 1 września – 21 września 2019

– weryfikacja zgłoszeń: 22 września – 30 września 2019

– głosowanie na stronie internetowej www.wloclawek.pl: 1 października – 14 października 2019

– ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 15 listopada 2019

Informacje na ten temat wraz z dokumentami do pobrania są opublikowane na: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/76/12920/konkurs-markowy-lokal-srodmiescia  

oraz: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,przedsiebiorco_wez_udzial_w_konkursie_markowy_lokal_srodmiescia__,606.html