REKLAMA

Ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji podmiotom na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Włocławek w 2019 roku.

Wydział środowiska Urzędu Miasta Włocławek zawiadamia, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił informację o możliwości skorzystania z dotacji na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Kwota dofinansowania jednego właściciela nieruchomości wynosi maksymalnie
10 000,00 zł.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Co najmniej 50% kosztów zadania ponosić będzie Wnioskodawca, który wpłaci na konto Gminy Miasto Włocławek wymagany wkład.

Pełna informacja na ten temat: http://www.bip.um.wlocl.pl/nabor-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-podmiotom-na-usuniecie-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-nieruchomosci-znajdujacych-sie-na-terenie-miasta-wloclawek-w-2019-roku/