REKLAMA

Dostarczamy roczne decyzje podatkowe Pracownicy Urzędu Miasta rozpoczęli akcję
roznoszenia decyzji podatkowych mieszkańcom Włocławka. Potrwa ona do końca lutego,
a do dostarczenia jest około 38 tysięcy kopert, w których znajdują się decyzje podatkowe
związane z podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym.
Decyzje doręczane są za potwierdzeniem odbioru. W przypadku nieobecności
mieszkańca, często po kilku nieskutecznych próbach, urzędnik zobowiązany jest zostawić
w skrzynce pocztowej zawiadomienie o możliwości odbioru korespondencji w siedzibie
Urzędu. Doręczyciel może również przekazać pismo osobom trzecim np. pełnoletniemu
domownikowi lub sąsiadowi, w takim przypadku również umieszcza w skrzynce
pocztowej zawiadomienie ze stosowną informacją.
Doręczyciele nie przyjmują żadnych wpłat. Wpłaty można dokonać osobiście w kasach
Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku lub elektronicznie przez bankowość internetową –
w związku z pandemią koronawirusa zachęcamy do płatności elektronicznych.
Kasy Urzędu są czynne w poniedziałki, środy i czwartki od godziny 7:45 do godziny
14:30, we wtorek od godziny 7:45 do godziny 16:00, w piątek od godziny 7:45 do
godziny 13:00.
Pracownicy Urzędu Miasta będą roznosić decyzje podatkowe z zachowaniem zasad
reżimu sanitarnego.