REKLAMA

Akcja potrwa do 29 stycznia 2022 r. Na czym
ona polega?
Jak co roku, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” wyznaczyło w mieście
specjalne punkty, w których umieszczone zostały pojemniki oznaczone napisem „zbiórka
żywych choinek”. W tych właśnie punktach mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej, za
darmo mogą pozostawić żywe choinki. W przypadku posesji jednorodzinnych choinki
można wystawiać przy pojemnikach na odpady biodegradowalne, gdyż odbiór drzewek
odbywa się w terminie odbioru tych odpadów.
Przypomnijmy, że w czasie zbiórki żywych choinek nie wolno wrzucać do pojemników
choinek sztucznych ani żadnych innych ozdób świątecznych.
Na liście punktów, w których ustawiono pojemniki na choinki, są: Zielony Rynek, ul.
Promienna (pętla autobusowa), ul. Toruńska 53B, ul. Toruńska 93, ul. Norwida 1, ul.
Płocka 127A, ul. Broniewskiego (plac cyrkowy), ul. Kolska 14, ul. Kaszubska 3, ul.
Olszowa 7, ul. Bartnicka (przy boisku), ul. Hoża 2, skrzyżowanie Polna/Barska,
skrzyżowanie Ostrowska/Kręta, skrzyżowanie Kapitulna/Jastrzębia oraz skrzyżowanie
Chocimska/Pogodna.