REKLAMA

527 594 411,45 zł dla województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tym 197 594 411,45 zł w ramach części wnioskowej. Do samorządów w całej Polsce trafi w sumie 12 mld złotych.

Rozbudowa, przebudowa szpitala w powiecie radziejowskim, budowa Domu dla Samotnej Matki w powiecie inowrocławskim, infrastruktura wodno-ściekowa, oczyszczalnie ścieków, ścieżka rowerowa w Nowej Wsi Wielkiej, oświetlenie ulic, rozbudowa szkoły na terenie gminy Kruszwica, to tylko niektóre inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach kolejnego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Głównym celem programu jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Do województwa kujawsko-pomorskiego trafi z budżetu państwa w sumie 527 594 411,45 zł. A to nie koniec, bo przed nami drugi nabór w części konkursowej.

O tym, ile środków trafi do województwa kujawsko-pomorskiego w ramach części konkursowej poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas rozstrzygnięcia konkursu. To kolejne pieniądze dla naszego regionu. Latem, dzięki środkom przekazanym w ramach pierwszego etapu programu przekazano środki wszystkim gminom i powiatom.

  • W ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych do samorządów z naszego województwa trafią kolejne miliony złotych, a konkretnie przeszło 197,5 mln zł. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego uznał, że wsparcie samorządów jest szczególnie ważne i potrzebne, przede wszystkim po to, żeby utrzymać wysoki poziom inwestycji w samorządach i dać szasnę polskim przedsiębiorcom, wykonawcom, aby te prace mogli zrealizować. To jednocześnie rozwój wielu firm i utrzymanie miejsc pracy. Bardzo się cieszę, że jako wojewoda mogę w tym procesie, dziele budowy i rozbudowy Polski uczestniczyć – mówi Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Minister Łukasz Schreiber podkreśla, że dzięki dobrej współpracy rządu z samorządem nasze małe Ojczyzny będą się dynamicznie rozwijać, a nowe inwestycje dadzą kolejny impuls rozwojowy naszej gospodarce.

  • Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych to wielki plan ożywienia gospodarczego skierowany do polskich samorządów. W ramach tej „samorządowej tarczy” budżety wszystkich polskich miast, powiatów i gmin zyskają dodatkowe 12 mld zł na ważne inwestycje – m.in. budowę przedszkoli, świetlic, hal sportowych, remiz, mieszkań socjalnych, remonty szpitali dróg, kanalizacji i inne zadania, na które zabrakło pieniędzy w budżetach samorządów. Rząd już wiosną i latem przekazał samorządom 6 mld zł, a dziś kolejne blisko 4,5 mld zł trafia do naszych małych Ojczyzn. Tym samym udowadniamy, że solidarność nie jest dla nas pustym słowem, a wszyscy potrzebujący mogą liczyć na finansową pomoc w tych trudnych czasach. Wierzę, że dzięki dobrej współpracy rządu z samorządem nie tylko zrealizujemy te strategiczne dla lokalnych społeczności inwestycje, ale też stworzymy nowe miejsca pracy i pobudzimy gospodarkę – mówi minister Łukasz Schreiber.
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/wyszukiwarka-funduszu-inwestycji-lokalnych

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego 12 mld złotych:
· 6 mld (środki trafiły latem do wszystkich gmin i powiatów w Polsce)
· 6 mld (środki przydzielane w ramach konkursu – trzeba złożyć wniosek), w tym:
4,35 mld (nabór do 30.09.2020 – właśnie rozstrzygnięty)
1,65 mld (nabór ruszy wkrótce)

Rząd przekazał dodatkowo 250 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin, na których funkcjonowały PGR-y.
Na co przeznaczymy przyznane właśnie środki?
Kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa w wysokości 197 594 411,45 zł pozwoli nam zrealizować kolejne ważne lokalne inwestycje. Dzięki przyznanym właśnie środkom będziemy mogli zrealizować m.in.:
przebudowa szpitala w powiecie radziejowskim,
budowa Domu dla Samotnej Matki w powiecie inowrocławskim,
rozbudowa szkoły na terenie gminy Kruszwica.
Jedną z najciekawszych inwestycji jest budowa Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Dom na ok. 20 miejsc, powstanie na gruncie należącym do wnioskodawcy jako budynek wolnostojący w zabudowie modułowej dwukondygnacyjny, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt będzie spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, a także Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Przedmiotem projektu realizowanego w Gminie Kruszwica jest ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej. W ramach inwestycji wykonane zostaną termomodernizacja budynku, w tym m.in. wymiana okien, zastosowanie fotowoltaiki, docieplenie ścian, – adaptacja pomieszczeń w budynku SP 1 na potrzeby przedszkola, – wydzielenie i urządzenie stołówki wraz z jadalnią. Ponadto obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowany zostanie plac zabaw.

Pełna lista zadań sfinansowanych z części konkursowej dla województwa kujawsko-pomorskiego: https://bit.ly/3n1B7DA

4,35 mld na inwestycje lokalne w gminach, powiatach i województwach
Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie. W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku.
Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – impuls inwestycyjny dla samorządów w czasie pandemii
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.
Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in. budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół.
Drugi etap konkursu to kolejne 6 mld złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.