REKLAMA

W 2020 łącznie ponad 11 mln zł z miejskiego budżetu trafiło do podmiotów realizujących m.in. profilaktykę uzależnień, ale także działania z zakresu ochrony zdrowia czy pomocy społecznej.

Wśród dotowanych zadań znalazły się m.in.: prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych – na ten cel miasto przeznaczyło 1 225 219,34 zł; na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.449.260,00 zł. (zadanie zlecone przez wojewodę), na profilaktykę uzależnień – 406 000,00 zł; usługi opiekuńcze – 5.726.358,50 zł; prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych – 829 073,85 zł.

Plan na rok 2021 r. zamyka się kwotą 11.546 075,00 zł, w tym m.in.: na profilaktykę uzależnień – 495 000,00 zł; prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych – 1 572 480,00 zł; usługi opiekuńcze – 6.275.835,00 zł; specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 606 500 zł; prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych – 1 218 240,00 zł.

To tylko część obszernego zakresu działań miasta. Więcej informacji o bieżących procedurach, ogłaszanych konkursach ofert i udzielanych przez miasto dotacjach, można znaleźć w: https://bip.um.wlocl.pl/