REKLAMA

22 listopada 2019 roku przedstawiciele Urzędu Miasta Włocławek podpisali akt notarialny dotyczący nabycia dawnej siedziby Banku Gdańskiego.

Kompleks tworzy zabytkowy, pochodzący z 1911 roku obiekt wybudowany na potrzeby Włocławskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu oraz budynek administracyjny wzniesiony w II połowie XX wieku. W najbliższych latach zostanie tam zrealizowane jedno z przedsięwzięć Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 – nowoczesna interaktywna placówka, w której nacisk położony będzie na promocję lokalnych tradycji, historii, sztuki.