REKLAMA

Pasażerowie powinni pamiętać o zasłanianiu ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego oraz o zachowaniu bezpiecznego odstępu od innych osób jadących np. autobusem czy tramwajem.

Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (rekomendowane maseczki, przyłbice). Obowiązek nie dotyczy jednak kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi pojazdu.

Kierujący pojazdem może nie wpuścić do pojazdu osoby bez zasłoniętych ust i nosa oraz wyprosić z pojazdu pasażera, który nie zasłania ust i nosa. Oczywiście, liczba pasażerów w pojazdach musi być zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi:

Szczegółowe wytyczne w tej sprawie: https://www.gov.pl/web/gis/zasady-bezpiecznego-korzystania-z-pojazdow-publicznego-transportu-zbiorowego-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce-glowny-inspektorat-sanitarny-ministerstwo-zdrowia-ministerstwo-infrastruktury-24082020-r