REKLAMA

Dziś, 17 sierpnia o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się XXV Sesja Rady Miasta Włocławek.

Inauguracja sesji będzie miała uroczysty charakter: odbędzie się wystąpienie Prezydenta Miasta dr Marka Wojtkowskiego upamiętniające wydarzenia związane z Obroną Włocławka 1920 roku; z okolicznościowym słowem wystąpi także Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. W porządku obrad zaplanowano uchwałę w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy Obrony Włocławka 1920 r.

Przedmiotem obrad sesji będą również projekty uchwał w sprawach: – przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Włocławek na lata 2020-2035; – powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Miasto Włocławek zadań własnych gminy.

Radni podejmą również uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Włocławek”; uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Szczegółowy porządek obrad sesji dostępny jest pod adresem: http://wloclawek.esesja.pl/posiedzenie/a3b29589-cb16-4 

Zdjęcie pochodzi ze strony www.wloclawek.pl