REKLAMA

7 lipca 2020 roku o godz. 9.00 w sali nr 4 odbędzie się XXIV Sesja Rady Miasta Włocławek. 

Przedmiotem obrad będą m.in. projekty uchwał w sprawie: – przyznania w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków; – określenia średnich cen jednostek paliwa w Mieście Włocławek na rok szkolny 2020/2021; – zasad i trybu korzystania z Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości we Włocławku.

Radni podejmą również uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok wraz z autopoprawką oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 wraz z autopoprawką.

Szczegółowy porządek obrad dostępny jest pod adresem: http://wloclawek.esesja.pl/posiedzenie/a480c20e-bd91-4