REKLAMA

Wystartował ogólnopolski konkurs literackim „1920” – w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Najlepsze prace zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii. Przewidziano także 10 nagród równoważnych, w wysokości 4 tysięcy złotych brutto każda.

W konkursie może wziąć udział każda osoba, która skończyła 16 lat. Zgłaszana praca nie może przekraczać objętości 30 000 znaków ze spacjami.

Tematem Konkursu jest tekst opowiadający o roku 1920, mogący opierać się na prawdziwych zdarzeniach bądź osobach, jak również będący efektem wyłącznie wyobraźni autora. Wskazane jest, aby tekst odnosił się zwłaszcza do wydarzeń związanych z wojną polsko-bolszewicką i Bitwą Warszawską. Historia powinna być przedstawiona w sposób literacki.

Organizatorem konkursu jest Biuro Programu „Niepodległa”. Prace konkursowe należy przesłać do 15 sierpnia 2020 roku na adres: konkurs@niepodlegla.gov.pl  

Szczegóły, w tym regulamin konkursu, są dostępne na stronie: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/1920-ogolnopolski-konkurs-literacki-w-setna-rocznice-bitwy-warszawskiej/