REKLAMA

13 września 2019 roku o godz. 17.00 w gmachu głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku przy ul. Słowackiego 1a odbędzie się sesja popularnonaukowa pt. „Śladami II wojny światowej”.

W programie spotkania przewidziano prelekcje pracowników włocławskiego muzeum: Mariana Cieślaka pt. „Grafiki wytworzone w polskich obozach jenieckich w Niemczech w czasie II wojny światowej ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku” oraz Karoliny Bandziak-Kwiatkowskiej pt. „Fajans włocławski w okresie II wojny światowej”.

Prelekcje zostaną poprzedzone krótkim wystąpieniem przypominającym losy włocławian w okresie okupacji niemieckiej miasta od 14 września 1939 r. do 20 stycznia 1945 r.

Wstęp wolny.