REKLAMA

Szkoła Podstawowa nr 22 we Włocławku zaprasza na konferencję dedykowaną wszystkim mieszkańcom miasta pod nazwą „Słońce – energia bez granic”. podczas konferencji promowana ma być energia ze źródeł odnawialnych, w szczególności energia słoneczna. Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Postaw na Słońce”.

Konferencja odbędzie się 21 maja 2019 r. (wtorek), godz.16.00 – 18.00

PROGRAM KONFERENCJI LOKALNEJ:

I. Część oficjalna

– Przedstawienie celu spotkania (udział w projekcie „Postaw na Słońce” – informacja o projekcie i jego celu). – Przedstawienie Organizatorów:

– Zespół Konkursu „Postaw na Słońce”: uczniowie, opiekun – nauczyciel – Zaproszeni eksperci i goście specjalni

II. OZE – informacje ogólne. Odnawialne Źródła Energii

III. Mikroinstalacje fotowoltaiczne – informacje ogólne. Jak pozyskać prąd ze Słońca?

IV. Prosument – informacje szczegółowe. Jak Słońce może pracować dla Ciebie?

– Podłączenie do sieci energetycznej, możliwość zarabiania na produkcji prądu we własnym domu,

– Prezentacja wykonanych projektów przez Szkolny Zespół Konkursowy dla domów z sąsiedztwa wraz z kalkulacją finansową tj. wyliczeniem oszczędności wynikających z zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznych, – Prezentacja portalu www.postawnaslonce.pl i przyjaznych użytkownikowi kalkulatorów energetycznych dla budynku szkolnego i mieszkalnego, obliczania śladu CO2 i rekompensaty ekologicznej, dobrania modułów fotowoltaicznych, – Przedstawienie źródeł finansowania mikroinstalacji.

V. Wystąpienie zaproszonych ekspertów i gości

VI. Pytania do ekspertów