REKLAMA

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek w stanie epidemii precyzuje, że uroczystości zawarcia związku małżeńskiego odbywać się będą w Sali ślubów w obecności do 25 osób, z wyłączeniem osób sprawujących uroczystość i pary młodych.

Pełna treść przedmiotowego Zarządzenia Prezydenta Włocławka jest opublikowana: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-4242021prezydenta-miast-wloclawek-z-dnia-24-listopada-2021-r-w-sprawie-okreslenia-ograniczen-w-wykonywaniu-zadan-przez-urzad-miasta-wloclawek-w-stanie-epidemii/