REKLAMA

Służba Przygotowawcza to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób nie podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Powołanie do tej służby powstaje w drodze dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia. 

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek bezpośrednio do Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Więcej informacji na ten temat: https://wkuwloclawek.wp.mil.pl/pl/pages/suzba-przygotowawcza-2018-06-18-3/