22 lipca 2019 roku o godzinie 8:30 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a rozpoczęło się Śniadanie III Sektorów.

To spotkanie mające na celu integrację działaczy organizacji społecznych, samorządu oraz biznesu, wymianę informacji, poglądów, opinii, ułatwiające nawiązywanie partnerstw oraz realizację wspólnych inicjatyw i projektów.

Podczas „Śniadania” został poruszony m.in. temat związany z partycypacją społeczną, czyli: ” Jak skutecznie przeprowadzić konsultacje społeczne. Doświadczenia, perspektywy, wyzwania”.

Pełna informacja na ten temat: https://cop.wloclawek.pl/2019/07/serdecznie-zapraszamy-na-kolejne-sniadanie-iii-sektorow/

Materace KOŁO