REKLAMA

W związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  informujemy, że pomiędzy 23 września 2019 r., a 4 października 2019 r. w godzinach urzędowania każdy wyborca może sprawdzić, czy został w spisie uwzględniony.

Osoby zainteresowane mogą dokonać sprawdzeń w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, budynek „B”, I piętro, pok. 5,6,9,11. Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

Komunikat jest opublikowany: http://www.bip.um.wlocl.pl/w-zwiazku-z-zarzadzonymi-na-dzien-13-pazdziernika-2019-r-wyborami-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-informujemy-ze-pomiedzy-23-wrzesnia-2019-r-a-04-pazdzier/