REKLAMA

Urząd Miasta Włocławek wraz z Lekkoatletycznym Klubem Sportowym Vectra zaprasza wszystkie dzieci do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych pt. „Wakacje z pasją”.

Zajęcia organizowane będą dla dzieci w wieku 8-15 lat, zamieszkałych na terenie Włocławka. Głównym celem projektu jest atrakcyjne, aktywne i bezpieczne spędzenie czasu wolnego oraz zachęcenie dzieci do ruchu i aktywności sportowej na świeżym powietrzu, rozwoju oraz realizacji życiowych pasji i marzeń związanych ze sportem. W programie m.in. zajęcia lekkoatletyczne, taneczne, gimnastyka i korekcja wad postawy, warsztaty żywieniowe, spotkania z gwiazdami sportu oraz gry i zabawy ruchowe.

Zajęcia odbywać się będą w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, w okresie od 13 lipca do 7 sierpnia 2020 roku, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-12.30.  Organizatorzy przewidują 4 turnusy dla 240 dzieci (po 60 dzieci na każdy):

I turnus 13-17.07.2020

II turnus 20-24.07.2020

III turnus 27-31.07.2020

IV turnus 3-7.08.2020

Rekrutacja do projektu potrwa do dnia 26.06.2020 r. (piątek) do godz. 18.00. Zgłoszenia dzieci przyjmowane będą wyłącznie drogą mailową na adres organizatora: vectrawloc@interia.pl   

Formularze zgłoszeniowe do pobrania na stronie: http://www.lksvectra.com.pl/news,wakacje_z_pasja_,181.html O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń. 

Projekt zgłoszony będzie do Bazy Wypoczynku MEN, w związku z powyższym rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani będą do rzetelnego wypełnienia i terminowego dostarczenia do organizatora karty kwalifikacyjnej (kolonijnej).

Zadanie finansowane jest ze środków Urzędu Miasta Włocławek.