REKLAMA

13 lutego 2020 r. o godz. 11.00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej rozpocznie się spotkanie informacyjne na temat programu „Europa dla obywateli”.

Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, badawczych, aktywistom i społecznikom oraz osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”.
Podczas spotkania przekazane zostaną informacje o celach, założeniach i priorytetach programu, rodzajach działań w ramach programu oraz terminach konkursu wniosków w 2020 roku.

Informacja o spotkaniu: https://cop.wloclawek.pl/2020/02/spotkanie-informacyjne-programu-europa-dla-obywateli/

19 lutego 2020 r. o godz. 10.00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące projektu: „Inicjuj z FIO 2.0”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt realizują: Ośrodek Tłok w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica.

Informacja o spotkaniu: https://cop.wloclawek.pl/2020/01/spotkania-informacyjne-inicjuj-z-fio-2-0/