REKLAMA

W środę, 16 września o godz. 16.00 zapraszamy do kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” na otwarte spotkanie w sprawie dotacji do remontów w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, udzielanym w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
Spotkanie odbędzie się w związku z zakończeniem naboru informacji o zamiarze ubiegania się o dotacje w 2021 roku na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Zgodnie z Uchwałą VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek procedura związana z ubieganiem się o dotację odbywa się dwuetapowo: etap I obejmuje złożenie informacji o zamiarze ubiegania się o dotację, etap II dotyczy złożenia wniosku udzielenie dotacji.Przypomnijmy, że od 2019 r. Gmina Miasto Włocławek wsparła dotacjami właścicieli lub użytkowników wieczystych 14 nieruchomości zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.
Więcej informacji można znaleźć w zakładce „Specjalna Strefa Rewitalizacji”.
Informacja opublikowana jest pod adresem: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,spotkanie_poswiecone_dotacjom_do_remontow__,967.html .