REKLAMA

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku organizuje spotkanie informacyjne pt. „Kwalifikacje pracowników – siłą firmy”.

Spotkanie odbędzie się 25 października 2019 r. we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości, ul Toruńska 148, w godzinach od 9:45 do 12:45.

Spotkanie jest dla tych, którzy przyszłościowo myślą o swojej firmie i chcą się dowiedzieć jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia czy studia podyplomowe. Dofinansowanie może stanowić nawet 80% kosztów.

Zainwestowanie w ludzi może być początkiem nowej jakości w zarządzaniu firmą, zyskania wykwalifikowanych pracowników, które przełoży się na rzeczywiste efekty. Wsparcie może również obejmować opracowanie planów rozwojowych, strategii eksportowych albo doradztwo biznesowe wyspecjalizowanych firm, niezbędne w realizacji projektów inwestycyjnych.

Na spotkanie należy zgłosić się za pomocą formularza:  http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=226 albo telefonicznie pod numerem 54 235 67 21.