REKLAMA

25 lipca 2019 roku we Włocławku gościła Pełnomocnik Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ds. kontaktów z samorządami Gabriela Tomik. Podczas spotkania zorganizowanego na zaproszenie Urzędu Miasta omawiano możliwości wykorzystania potencjału Wisły na rzecz gospodarczego rozwoju Włocławka.

Wizyta Pełnomocnika Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ds. kontaktów z samorządami, pani Gabrieli Tomik, była okazją do przedstawienia działań podjętych przez samorząd Włocławka związanych z wykorzystaniem gospodarczych i turystycznych zasobów rzeki Wisły. Zaprezentowano m.in. możliwości wykorzystania portu multimodalnego (portu wysyłkowego, portu odbioru wraz z połączeniem do linii kolejowej i usytuowaniem w sąsiedztwie dróg krajowych i autostrady A1).

Omówiony został także nowy projekt rozbudowy Przystani na Zalewie Włocławskim, jako strategicznego przedsięwzięcia wpisującego się zarówno w strategię rozwoju miasta, jak również województwa kujawsko-pomorskiego. Całkowita wartość przedsięwzięcia przekracza 17,5 mln zł, a kwota dofinansowania z EFRR, o jaką ubiega się Gmina Miasto Włocławek wynosi ponad 14 mln zł.

Celem spotkania było także omówienie strategicznych celów polityki wodnej państwa, a także próba zdefiniowania zagrożeń i sposobów ich zapobiegania. Pani Gabriela Tomik zapewniła o poparciu dla projektów Włocławka oraz o uwzględnieniu priorytetów naszego miasta w swoich działaniach na rzecz umacniania żeglugi śródlądowej. 

W spotkaniu udział wzięli: Pełnomocnik Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ds. kontaktów z samorządami Gabriela Tomik, Pełnomocnik Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. dróg wodnych Stanisław Wroński, Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski, Zastępcy Prezydenta Barbara Moraczewska i Krzysztof Kukucki, Dyrekcja Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego oraz Dyrektorzy wydziałów UM.