REKLAMA

Do 4 lutego 2022 r. czekamy na konkursowe oferty podmiotów, które są zainteresowane
prowadzeniem w 2002 roku kawiarni obywatelskiej “Śródmieście Cafe”. Adresatami
konkursu są organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego, lecz co ważne – mające siedzibę na terenie Włocławka. Cele statutowe
oferenta muszą być zbieżne z zadaniem określonym w ogłoszeniu konkursowym, tj.
wspomaganie rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacja.
Kawiarnia obywatelska “Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 to miejsce doskonale znane
nie tylko włocławianom. Kawiarnia powstała w grudniu 2016 roku w ramach
realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek projektu Ministerstwa Inwestycji i
Rozwoju pn. “Modelowa Rewitalizacja Miast”. Obecnie jej działalność kontynuowana
jest w ramach obowiązującego od 17 lipca 2018 roku Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
Przypomnijmy: w pierwszym okresie funkcjonowania (grudzień 2016-lipiec 2018 r.) jej
prowadzeniem zajmowali się pracownicy Urzędu Miasta Włocławek. Później za
animację tego miejsca odpowiedzialne były wyłaniane w konkursach ofert organizacje
pozarządowe: Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr Nasz (2018), Lokalna Grupa
Działania Miasta Włocławek (2019), Fundacja na rzecz rozwoju Kujawskiej Szkoły
Wyższej Vladislawia (2020) i Fundacja Ładowarka (2021).