REKLAMA

Stanisław Tym to polski aktor, reżyser, scenarzysta, publicysta i satyryk, król absurdów dnia codziennego, które prezentował w twórczości scenicznej, publicystycznej oraz w scenariuszach takich filmów jak „Rozmowy kontrolowane”, „Miś” oraz „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz”. Z twórczością literacko-publicystyczną Stanisława Tyma można się zapoznać podczas lektury książek „Pies czyli Kot” oraz „Mamuta tu mam”.
Stanisław Tym urodził się 17 lipca 1937 roku w Małkini Górnej, niewielkiej miejscowości w województwie mazowieckim. Na studia przyjechał do Warszawy – nauki pobierał w kilku uczelniach, studiował między innymi chemię na Politechnice Warszawskiej, przetwórstwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz aktorstwo na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Podczas studiów dorabiał sobie jako szatniarz i bramkarz w klubie Stodoła, jednocześnie pisząc teksty satyryczne i występując w kabaretach studenckich. W latach sześćdziesiątych związał się ze Studenckim Teatrem Satyryków, gdzie początkowo był aktorem, autorem i reżyserem, a następnie dyrektorem, lecz jego teksty można było poznać również w wykonaniu takich grup jak kabaret Dudek, który zaprezentował kultowy skecz Stanisława Tyma pod tytułem „Ucz się, Jasiu”.
Głośna kariera filmowa Stanisława Tyma zaczęła się już w latach sześćdziesiątych, jednak momentem przełomowym był dla Tyma występ w kultowej już pełnej absurdów komedii pod tytułem „Rejs” w reżyserii Marka Piwowskiego; jako aktor Tym wystąpił jeszcze w takich ponadczasowych filmach jak „Nie ma róży bez ognia” oraz „Rozmowy kontrolowane”. W latach siedemdziesiątych zaczął współpracować ze reżyserem Stanisławem Bareją, co zaowocowało takimi rewelacyjnymi produkcjami jak „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz” oraz „Miś”.
W twórczości literackiej Stanisława Tyma znajdują się również sztuki teatralne, takie jak „Mississippi”, „Skarb”, „Rozmowy przy wycinaniu lasu” oraz „Kochany panie Ionesco!”, oraz felietony, które ukazywały się na łamach takich czasopism jak „Wprost”, „Rzeczpospolita” oraz „Polityka” – za twórczość publicystyczną Stanisław Tym otrzymał w 1998 roku Nagrodę Kisiela. Teksty Tyma zostały zebrane w książkach „Pies czyli Kot” oraz „Mamuta tu mam”. W prasie Stanisław Tym figurował również jako rysownik – jego rysunki satyryczne ukazywały się w latach osiemdziesiątych na łamach „Tygodnika Kulturalnego”, natomiast w latach 2001-2005 w „Rzeczpospolitej”; ilustracje doczekały się nawet wystawy w Muzeum Karykatury w Warszawie.