REKLAMA

W związku z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli i pracowników administracji i obsługi informujemy, iż od 8.04.2019 roku przewidziane są znaczne utrudnienia w pracach placówek oświatowych, które mogą spowodować ograniczenie organizacji zajęć dydaktycznych i opiekuńczych dla uczniów. Działania szkół będą uzależnione od zasięgu strajku. Informację dotyczącą osób uczestniczących w strajku dyrektorzy szkół i placówek otrzymają w dniu jego rozpoczęcia. Większość nauczycieli szkoły deklaruje przystąpienie do akcji strajkowej, więc najprawdopodobniej w tych dniach w szkole będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie. Należy mieć świadomość, że gotowość do pracy wykaże niewielka grupa nauczycieli, a ich liczba może się zmieniać w każdym kolejnym dniu strajku.

Telefon kontaktowy do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek – 54 414 42 86.

Ponadto informujemy, że w przypadku dzieci do lat 8 rodzice bądź opiekunowie prawni mają możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego na zasadach określonych przez ZUS. Zasady zawarte są w linku poniżej:

https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby w tej trudnej sytuacji zapewnić uczniom maksimum bezpieczeństwa i opieki.

1.  Przedszkola

Informujemy, że wszystkie przedszkola publiczne  w naszym mieście są czynne dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki na czas strajku i wcześniej rodzice zgłosili taką potrzebę. W każdym przedszkolu są dwie lub jedna grupa. Opiekę zapewnia dyrektor i nauczyciele nie uczestniczący w strajku. Wszystkie bieżące informacje dotyczące opieki nad dziećmi w danym przedszkolu rodzice mogą uzyskać od dyrektora przedszkola, na stronie placówki i fb.

2.  Szkoły

W szkołach opiekę nad dziećmi zapewniają dyrektorzy i nauczyciele nie uczestniczący

w strajku. Dzieci będą miały zagwarantowane zajęcia w grupach.

3.  Świetlice Środowiskowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Świetlice  czynne będą  od godz. 7.00. W  zajęciach  mogą uczestniczyć dzieci od 6 do 14 roku życia. W miarę potrzeby będzie zapewnione wyżywienie dla dzieci.

Świetlica „Zachęta”

ul. Wieniecka 42

e-mail zacheta@mopr.wloclawek.pl

Anna Gerc – Gruszczyńska

54 411 03 94

Świetlica „Zacisze”

ul. Zakręt 8

e-mail: zacisze@mopr.wloclawek.pl

Eliza Kulpa – Pietrzak

609 986 644

Świetlica „Zapiecek”

ul. 3 maja 6

e-mail zapiecek@mopr.wloclawek.pl

Izabela Szatkowska – Horowska

54 411 23 15

Świetlica „Zefir”

ul. Kaliska 7

e-mail: zefir@mopr.wloclawek.pl

Aneta Damska

54 411 62 61

Świetlica „Zorza”

ul. Żytnia 58

e-mail: zorza@mopr.wloclawek.pl

Anita Kozłowska

54 413 54 41

4.  Instytucje kultury

a)  Biblioteki

Informujemy, że od 8 kwietnia biblioteka na czas trwania strajku nauczycieli jest do dyspozycji dzieci przyprowadzonych przez rodziców/opiekunów prawnych.

Udostępnione będą:

Filia Dziecięca nr 1, ul. Warszawska 11/13 w godzinach 8.00-15.00,

Sala Kameralna, ul. Warszawska 11/13 w godzinach 8.00-15.00,

Filia nr 1, ul. Grodzka 2F w godzinach 8.00-15.00,

Filia nr 6,ul. Żytnia 66/68 w godzinach 8.00-15.00.

Ponadto, Filia nr 1 (ul. Grodzka 2F) od 8 kwietnia czynna będzie dla czytelników w godzinach 8.00-15.00.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielać będą:

Sekretariat MBP tel. 54 231 55 50

Dział Informacyjno-Bibliograficzny tel. 54 231 55 50 w. 37

Dział Promocji tel. 54 231 55 50 w. 46

Filia Dziecięca nr 1 tel. 54 231 55 50 w. 44

Filia nr 1, ul. Grodzka 2F 54 237 15 50

Filia nr 6, ul. Żytnia 66/68 54 233 84 34

b)  Centrum Kultury Browar B jest otwarte na potrzeby rodziców i dzieci w okresie strajku szkolnego. Rodzice mogą przyprowadzić od godz. 8.00 swoje pociechy do Centrum Kultury, gdzie będzie zapewniona opieka i zorganizowane zajęcia.

ul. Łęgska 28,

87-800 Włocławek

Tel. 54 427 02 30

c)  Galeria Sztuki Współczesnej oferuje zajęcia dla dzieci w okresie strajku nauczycieli.

ul. Miedziana 2,

87-800 Włocławek

Tel.54 411 21 21