REKLAMA

W 2018 roku za wykroczenia z art. 145 Kodeksu Wykroczeń, tj. artykułu odnoszącego się do każdego, kto zanieczyszcza miejsce dostępne dla publiczności, strażnicy miejscy ukarali mandatami karnymi 76 osób, skierowano też 26 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego we Włocławku.

Za wykroczenia na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, strażnicy nałożyli 15 mandatów i skierowano 7 wniosków o ukaranie do sądu.

Za nieuprzątnięcie odchodów po psie nałożono 6 mandatów i skierowano 1 wniosek do sądu o ukaranie.

Za zabronione wypalanie odpadów w ubiegłym roku strażnicy miejscy zastosowali 8 mandatów karnych i został skierowany 1 wniosek do sądu.

Obowiązki właścicieli nieruchomości dot. utrzymania czystości bezpośrednio wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z przepisów prawa lokalnego tj. Uchwały Nr XXXII/84/2017 rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 roku  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek art. 145 Kodeksu Wykroczeń. 

Na podstawie przepisów ustawy i uchwały strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł, natomiast za wykroczenie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń do 500 zł.