REKLAMA

W październiku 2020 r. strażnicy miejscy z Włocławka ukarali mandatami karnymi 7 kierowców; skierowali także 1 wniosek do sądu o ukaranie. Jeden pojazd został odholowany na koszt jego właściciela. Dlaczego? Ponieważ w dalszym ciągu zdarzają się sytuacje, w których miejsce parkingowe przeznaczone dla pojazdu osoby niepełnosprawnej zajmuje ktoś do tego nieuprawniony.

Strażnicy miejscy przypominają, że oznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych jest określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku. Znakami, które wyznaczają miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są znaki pionowe D-18 wraz z tabliczką T-29 i znaki poziome P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” umieszczane, jako uzupełnienie znaku P-18 „stanowisko postojowe” i P-20 „koperta”. Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych przysługuje osobie, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności oraz wskazanie do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej. Za parkowanie bez uprawnień można otrzymać mandat karny w wysokości 500 zł, natomiast, ci którzy posługują się karta parkingową w sposób nieuprawniony i korzystają z miejsca parkingowego mogą otrzymać mandat karny w wysokości 800 zł.

Pełna informacja na ten temat: http://www.strazmiejska.um.wlocl.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1523&Itemid=1