REKLAMA

Straż Miejska przypomina mieszkańcom o obowiązkach wynikających z odpowiednich przepisów związanych z utrzymywaniem czystości na terenie miasta, w tym o przepisach regulujących pozbywanie się przez właścicieli nieruchomości odpadów, ale także o przepisach penalizujących  zanieczyszczanie i zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności.

Jedną z okoliczności, które powodują zanieczyszczanie miejsc publicznych oraz powstawanie, w sposób niezamierzony, tzw. dzikich wysypisk jest pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych. Strażnicy miejscy z racji swoich kompetencji i uprawnień, będą w szczególny sposób zwracać uwagę na wykorzystywane  do tego celu, nieogrodzone i niezabudowane tereny miejskie lub  nieruchomości prywatne, takie do których dostęp jest w żaden sposób nieograniczony.

Municypalni będą zdecydowanie występować wobec osób, które wyrzucają odpady, stosując najbardziej rygorystyczne formy kar, jakimi są mandaty karne. Ponadto strażnicy miejscy przypominają, że każdy kto posiada na swojej nieruchomości odpady powinien odpowiednio je segregować w workach  lub pojemnikach, następnie przekazać do utylizacji uprawnionej, koncesjonowanej firmie. Posegregowane odpady  można również we własnym zakresie bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiorki  Odpadów Komunalnych mieszczącego się we Włocławku na ul. Komunalnej 4.

Pełna informacja na ten temat: http://www.strazmiejska.um.wlocl.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1402&Itemid=1