REKLAMA

W lipcu 2020 r. strażnicy miejscy reprezentujący Posterunek Śródmieście sprawdzali osoby, które posiadają psy, kontrolując sposób sprawowania opieki nad czworonogami. Kontrole odbywały się w rejonie rewitalizacyjnym włocławskiego Śródmieścia.

W wyniku kilkudniowej akcji łącznie przeprowadzono 69 kontroli, w wyniku których były ujawniane nieprawidłowości, m.in. niezgodne z przepisami wyprowadzanie psów luzem, w sposób, który stwarzał zagrożenie dla innych osób. Niektórzy właściciele psów nie posiadali aktualnych zaświadczeń o ich zaszczepieniu ochronnie przeciwko wściekliźnie. Strażnicy stwierdzali również brak opłaty za posiadanie psów. Zdarzały się również przypadki osób, które nie sprzątały odchodów po swoich zwierzętach (obowiązek sprzątania po psach reguluje Uchwała Nr XX/27/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 roku, która w § 19 mówi, że osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku).

Wobec 32 osób zastosowano pouczenia, 10 osób zostało ukaranych mandatami karnymi. Strażnicy miejscy wystosowali do Wydziału Finansów Urzędu Miasta 50 informacji o zaległościach w opłatach od posiadania psów.

Podobne akcje kontrolne będą przeprowadzane także na innych osiedlach.