REKLAMA

W dniu 26 lutego rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek.

W ramach konsultacji zaplanowano m.in. spotkanie otwarte (5 marca, Stara Remiza przy ul. Żabiej 8, godz. 17.00), cykl spotkań z interesariuszami rewitalizacji w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” (26 lutego, 12 marca, 19 marca – początek spotkań o godz. 16.00), zbieranie uwag ustnych (Biuro Rewitalizacji, Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13) oraz propozycji nadsyłanych drogą elektroniczną na formularzu konsultacyjnym na adres: rewitalizacja@um.wloclawek.pl.

Przedmiotem rozmów z mieszkańcami będą zasady udzielenia dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami są dostępne na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie Gminy Miasto Włocławek www.wloclawek.pl, a także w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” i w Biurze Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 – pokój 206.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/77/11231/ogloszenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-uchwaly-rady-miasta-wloclawek-w-sprawie-ustanowienia-specjalnej-strefy-rewitalizacji-na-obszarze-rewitalizacji-miasta-wloclawek  

Komunikat o konsultacjach: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,dotacje_do_remontow_wkrotce_konsultacje_,370.html