REKLAMA

Tematem rozmowy była nowelizacja ustawy o wychowaniu i resocjalizacji młodzieży.