REKLAMA

Jeszcze przez dwa tygodnie najzdolniejsi uczniowie kujawsko-pomorskich szkół mogą ubiegać się o stypendia przyznawane w ramach trzech marszałkowskim programów: „Prymus Pomorza i Kujaw”, „Humaniści na start!” i „Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II”. Do najbardziej pracowitych i utalentowanych może trafić nawet do 5 tysięcy złotych.

Marszałkowskie stypendia edukacyjne dla uczniów szkół zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przyznawane są na 10 miesięcy danego roku szkolnego (rocznie od 2 do 5 tysięcy złotych), a ich wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę.

Wsparcie można przeznaczyć na cele związane z rozwojem edukacyjnym – m.in. zakup książek, komputera, udział w dodatkowych zajęciach i konkursach, opłacenie dostępu do internetu, dojazdów do szkoły oraz zakwaterowania. Stypendia finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/37652-stypendia-dla-prymusow-wnioski-do-konca-wrzesnia