REKLAMA

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że wypłata stypendium szkolnego za okres od września do grudnia 2019r. dla osób, które przedstawiły faktury i/lub rachunki potwierdzające zakupy na cele edukacyjne w całej przyznanej kwocie stypendium, odbędzie się w następujący sposób:

dla osób, które podały numer konta bankowego nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy do dnia 29.11.2019r.;

pozostali wnioskodawcy kwotę przysługującego stypendium będą odbierać w terminie od 2.12.2019r. do 4.12.2019r. w kasie Nr 2 Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13.

Szczegółowe terminy wypłat w kasie przedstawiają się następująco:

2 grudnia 2019r. (poniedziałek) w godzinach 10.00-14.00 – wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery A, C, D, F, G, J, L, Ł, M, N.

3 grudnia 2019r. (wtorek) w godzinach 10.00-14.00 wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery P, R, S, T, W, Z, Ż.

4 grudnia 2019r. (środa) w godzinach 10.00-14.00 – wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery B, K.