REKLAMA

Jacek Obiała z klasy 8c Szkoły Podstawowej nr 20 był jednym z 282 uczestników XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej Juniorów, który dostał się do zawodów II stopnia. Był jednym z dziewięciu uczniów województwa kujawsko – pomorskiego i jako jedyny reprezentował Włocławek.

W zawodach II stopnia (ze względu na pandemię) organizatorzy nie przyznali w tym roku szkolnym tytułu laureata. Jacek Obiała uzyskał tytuł finalisty z wyróżnieniem III stopnia. Warto dodać, że tytuł finalisty z wyróżnieniem udało się uzyskać tylko dwóm uczniom z województwa kujawsko- pomorskiego, w tym Jackowi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy finalista OIJ otrzymuje ocenę celującą z informatyki na koniec roku szkolnego oraz jest przyjmowany do dowolnej szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności.

Pełna informacja na ten temat: http://www.sp20.com.pl/