REKLAMA

W najbliższy
poniedziałek, 15 sierpnia br. o godz. 11.00 na Placu Wolności rozpoczną się miejskie
obchody Święta Wojska Polskiego w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 zwanej Cudem
nad Wisłą.
W programie uroczystości znajdą się m.in.: okolicznościowe wystąpienie Prezydenta
Włocławka Marka Wojtkowskiego, wręczenie wyróżnień dla członków Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego, złożenie kwiatów pod  Pomnikiem Żołnierza Polskiego.
O godz. 11.30 kwiaty zostaną złożone pod Pomnikiem Obrońców Wisły 1920 roku na
Zawiślu.
O godz. 12.00 w bazylice katedralnej rozpocznie się celebra mszy świętej – w
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.