REKLAMA

Seniorzy zaszczepią się przeciwko grypie, miasto ogłosiło otwarty konkurs ofert
Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 20 lipca 2020 r. został ogłoszony konkurs
ofert na wybór realizatora tegorocznego programu polityki zdrowotnej pn. „Program
szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej, zamieszkałych
na terenie miasta Włocławek”.
W 2020 r. przewidywane jest zaszczepienie w ramach programu 3 400 osób urodzonych
do 1955 r. Do szczepienia będzie użyta 1 dawka szczepionki 4-walentenej
zarejestrowanej w Polsce na sezon epidemiczny 2020/2021).
Na realizację programu zaplanowano 156 000 zł brutto, w tym na działania edukacyjne
do 3 000 zł. W ramach otwartego konkursu ofert może zostać wybrana więcej niż jedna
oferta na realizację programu.
Otwarcie ofert nastąpi 7 sierpnia 2020 r.
Pełna specyfikacja otwartego konkursu ofert: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-
2432020-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-20-lipca-2020-r-w-sprawie-ogloszenia-
konkursu-ofert-na-wybor-realizatora-programu-polityki-zdrowotnej-pn-program-
szczepien-ochronn/