REKLAMA

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu organizuje elementarne szkolenie z pierwszej pomocy. Adresatami są wolontariusze w wieku od 12 do 18 lat.

Szkolenie odbędzie się 26 listopada 2019 roku w godz. 14.00 -18.00 w siedzibie COP przy ul. Żabiej.

Program 5-godzinnego kursu obejmuje zagadnienia, takie jak: ocena stanu poszkodowanego, postępowanie z osobą nieprzytomną czy opatrywanie ran i krwotoków.

Partnerem szkolenia jest Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy we Włocławku.