REKLAMA

Szkolenie odbędzie się 2 października 2019 roku w godz. 14.00-19.00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12 a. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu, które są honorowane przez wszystkie instytucje w Polsce.

Program 5-godzinnego kursu obejmie m.in. takie zagadnienia, jak: postępowanie z osobą nieprzytomną, postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia czy opatrywanie ran i krwotoków.

Szkolenie będzie prowadzone według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.