REKLAMA

W październiku i w listopadzie 2021 r. Galeria Sztuki Współczesnej realizuje kolejny projekt plastycznych warsztatów profilaktyczno – twórczych pt. Sztuka zamiast… Celem projektu jest edukacja oraz kształtowanie postaw przez sztukę i twórcze działania. Adresatami zajęć są dzieci i młodzież z Włocławka. Warsztaty zakładają tworzenie sytuacji umożliwiających poznawanie własnych trudności i własnych zasobów oraz rozwijanie umiejętności i zainteresowań. Ideą zajęć jest profilaktyka uzależnień, wskazanie alternatywy w wyborze zachowań i postaw oraz rozwijanie osobowości. Inspiracją warsztatów jest tkanina artystyczna i sztuka włókna a uczestnicy będą mieli okazję do własnych działań twórczych z zastosowaniem różnych technik i materiałów.

Zajęcia skierowane są do grup zorganizowanych (grupy ok. 20 osób, czas trwania ok. 90 minut). Projekt zakończy się 30 listopada. Podsumowaniem projektu będzie prezentacja wybranych prac w pracowni Galerii oraz prezentacja dokumentacji fotograficznej na stronie internetowej.

Galeria zapewnia wszystkie materiały i narzędzia potrzebne do zajęć. Ponieważ ilość miejsc ograniczona, organizatorzy proszą o wcześniejsze ustalenie dat spotkań, tel. 54 411 21 20.

Zadanie jest realizowane na zlecenie Gminy Miasto Włocławek w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021.

Informacja o warsztatach: http://www.galeriasztuki.wloclawek.pl/wydarzenia/903-sztuka-zamiast-watki-platane-szyte-i-dziergane