REKLAMA

W wyniku postępowania sądowego, Gmina Miasto Włocławek została właścicielem 100% udziałów w nieruchomości 3 Maja 18. Otworzyło to drogę do kolejnego etapu realizacji przedsięwzięcia 4.1.1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości wpisanego do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR).

Zgodnie z GPR, budynek pełnić będzie szereg funkcji, szczególnie istotnych dla procesu rewitalizacji. Swoje miejsce znajdzie tu m.in. centrum aktywizacji i przedsiębiorczości, w tym inkubator podmiotów ekonomii społecznej, punkt doradztwa prawno–zawodowego, bank pracy, kawiarnia obywatelska „Śródmieście Cafe” i Lokalna grupa Działania Miasto Włocławek. Ponadto, powstanie tu podwórko partycypacyjne, stanowiące platformę współpracy i komunikacji mieszkańców Śródmieścia. Przy 3 Maja 18 zostaną również utworzone mieszkania dla uzdolnionych absolwentów szkół technicznych oraz mieszkanie – studio dla artysty – rezydenta pracującego z lokalną społecznością w ramach programu rezydencjalnego.

Przypomnijmy, iż koncepcja programowo-przestrzenna tego miejsca została opracowana w wyniku konkursu urbanistyczno-architektonicznego zorganizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Bydgoszcz.

Pierwszą nagrodę przyznano projektowi Biura Analog Piotr Śmierzewski z Koszalina. Zwycięska praca w maju 2018 r. zdobyła międzynarodową nagrodę architektoniczną THE PLAN AWARD (w kategorii Renowacja) czasopisma The Plan, jednego z dwóch najważniejszych włoskich czasopism architektonicznych o zasięgu światowym, które promuje wiedzę o dokonaniach architektonicznych.

Kolejnym krokiem w ramach przedsięwzięcia 4.1.1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości będzie, jeszcze w tym roku, złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Artykuł na ten temat jest opublikowany: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,tak_zmieni_sie_nieruchomosc_maja__,945.html

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,tak_zmieni_sie_nieruchomosc_maja__,945.html