REKLAMA

Zajęcia w formie zimowych półkolonii planowane są w czterech włocławskich szkołach: SP 10, SP 23, ZS 11 i ZS 3. Półkolonie będą organizowane od 4 do 17 stycznia 2021r. dla klas I – IV szkół podstawowych.

W półkoloniach, oczywiście w zaostrzonym reżimie sanitarnym, może wziąć udział łącznie 91 dzieci.

Każda grupa będzie miała wychowawcę, a nad przebiegiem półkolonii w każdej szkole będzie czuwał kierownik. Dzieci będą miały zapewnione wyżywienie oraz różnego rodzaju zajęcia.