REKLAMA

„Ludzie Teatru” – Teatr Impresaryjny zaprasza on-line na emisję odcinka z cyklu Teatr
zrodzony z pasji, w którym widzowie dowiedzą się prawie wszystkiego o ludziach
tworzących Teatr, których nie widać na scenie. Poznają zatem takie zawody jak: reżyser,
choreograf, inspicjent, brygadier sceny, oświetleniowiec, akustyk, i wielu innych ludzi,
których nie widać w trakcie przedstawień. Właśnie o tych ludziach opowiadać będzie Jan
Polak.
Odcinek dostępny będzie na teatralnym profilu na portalu społecznościowym  Facebook
od dnia 15 stycznia 2021 r.