REKLAMA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu i konserwacji urządzeń stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek służących do oświetlenia ulic i iluminacji obiektów. Został rozstrzygnięty przetarg w tej sprawie.

Chodzi o wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne oraz planowane prace konserwacyjne w celu zapewnienia prawidłowej i bezawaryjnej pracy wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i iluminacji objętych utrzymaniem. Wybrany wykonawca: Serwisdrogowy.pl będzie zobowiązany m.in. do wykonywania drobnych napraw, malowania i konserwacji metalowych konstrukcji latarń, szafek, tablic rozdzielczych i wysięgników; lokalizacji uszkodzeń kabli oraz dokonywania naprawy lub wymiany kabla, mycia kloszy, usuwania aktów wandalizmu, przycinania i usuwania gałęzi drzew kolidujących z oświetleniem ulicznym. Będzie też pełnił całodobowe dyżury oświetleniowe.

Oczywiście to tylko część z obszernej specyfikacji. Określony w przetargu termin realizacji zamówienia to okres od 1 maja 2021r. do dnia 30 kwietnia 2022r.

Więcej na ten temat: https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,40579,1217984b38cadfb4b1c15f30a3212680.html