REKLAMA

Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na dwa zadania związane z termomodernizacją budynków oświaty na terenie miasta Włocławek.

Zadanie nr 1 objęte procedurą przetargową to termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 16, Zadanie nr 2 – termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5.

Najkorzystniejsze oferty w przetargu zostały złożone przez: Al-Deco Budownictwo na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego Nr 16 z kwotą brutto wynoszącą 1 293 460,59 zł oraz Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk na termomodernizację budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 z kwotą brutto wynoszącą 1 884 766,65 zł.