REKLAMA

Zapraszamy mieszkańców do udziału w przygotowanym przez Urząd Marszałkowski programie profilaktycznym, którego celem jest odpowiednio wczesne wykrycie tętniaka aorty brzusznej. W 2019 roku akcję prowadzi osiem placówek medycznych w regionie. Jest jeszcze ponad pół tysiąca wolnych miejsc.

Kujawsko-Pomorskim Programem Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej w 2019 roku objęci są palący papierosy mężczyźni między 65. a 74 rokiem życia, zamieszkali na terenie naszego województwa.

Badanie przesiewowe USG jest bezinwazyjne i nie wiąże się z żadnymi powikłaniami dla zdrowia pacjenta. Pacjenci, u których badanie wykryje odcinek poszerzonej aorty będą kierowani na kolejne badania kontrolne lub do specjalisty chirurgii naczyniowej.

Nie obowiązuje rejonizacja, więc każdy z mieszkańców regionu może wybrać dla siebie dowolną placówkę z listy: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/34974-w-pore-wykryc-tetniaka-5 

Jednym z realizatorów programu jest Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.