REKLAMA

Trwa konkurs: „Nasz Zabytek” organizowany w województwie kujawsko-pomorskim przez Fundację Most the Most.

Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

Ważne – w konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. W konkursie będą oceniane zabytki, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa). W konkursie może wziąć udział każdy (osoba fizyczna), kto chce zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności i regionu.

Nabór zgłoszeń w konkursie potrwa do 26 listopada 2021 r.
Szczegółowe informacje i procedury konkursu są dostępne na stronie: https://mostthemost.pl/nasz-zabytek/?fbclid=IwAR2ViGJi3yerrCI2NoepgCLMtFu2V7iGp0lQjDOtPkGjvrGBwl9q42ONEB8