REKLAMA

Na stronie internetowej Jednostki stowarzyszenie oficjalnie ogłosiło rekrutacje w swoje szeregi.

Do Jednostki dołączyć mogą osoby z rocznika 2004 bądź starsze, które dotychczas
nie były karane i nie posiadają przeciw wskazań zdrowotnych do wzmożonego
wysiłku fizycznego.

Każdy nowo przyjęty rekrut w dniach 10-13 października 2019 roku weźmie
udział w obozie szkolenia podstawowego, w ramach którego zapoznany zostanie
z podstawami proobronnego rzemiosła.

Jednostka oferuje dla swoich członków:
– możliwość wzięcia udziału i zdobycia nowych kwalifikacji w zaawansowanych
kursach i szkoleniach organizowanych lub współfinansowanych przez
Ministerstwo Obrony Narodowej,
(Kurs Płetwonurka, Kurs Skoczka Spadochronowego, Zaawansowane kursy
strzeleckie, Kursy pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy,
Kursy do prowadzenia strzelania, Kurs Sternika Motorowodnego, Kurs
Ratownictwa Pola Walki, Kursy SERE, Kursy Językowe, Kursy Logistyczne,
Kursy Łączności).
– możliwość podnoszenia indywidualnych umiejętności oraz nabywanie
doświadczenia zawodowego w specjalnościach prowadzonych przez Jednostkę
(Medyk, Logistyk, Marketing, Regulaminy i Musztra, Teoria i Praktyka
Strzelań, SERE, Rozpoznanie, Łączność),
– możliwość brania udziału w obozach szkoleniowych oraz w międzynarodowych
ćwiczeniach z wojskami np. Dragon, Anakonda, Puma,
– zdobycie dodatkowych punktów do rekrutacji na studia wyższe oraz
możliwość dopisania działalności w Jednostce do przyszłego CV,

Dodatkowo dla przyszłych strzelców Jednostka przygotowała w swojej ofercie:
– darmowe kursy językowe przygotowujące do wojskowych egzaminów na STANAG
2222 (certyfikat językowy NATO),
– indywidualnie przygotowane programy treningowe  mające na celu
podnoszenie sprawności fizycznej strzelców,
– zniżki na obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji (95% zniżki) na baseny
miejskie oraz korzystanie z przystani przy Wiśle,
– możliwość zdobywania pozwolenia na broń palną oraz przygotowanie do
uzyskania tych uprawnień (dla osób pow. 21 roku życia),
– możliwość korzystania z broni palnej posiadanej przez stowarzyszenie
(Karabiny typu AKM, AKMS, AR15 oraz pistolety Glock, Walter, XDM, CZ)

Jak się zapisać?
Krok 1:
Wejście na stronę internetową Jednostki –
http://www.zs.js4051.xaa.pl/o-nas/rekrutacja/ oraz pobranie, wydrukowanie i
wypełnienie dokumentów naborowych zamieszczonych na stronie internetowej
(Ankiety Rekrutacyjnej i Oświadczenie o stanie zdrowia).

Krok 2:
Dostarczenie wypełnionych dokumentów do biura Jednostki (Włocławek ul.
Okrzei 94A – budynek Kujawskiej Szkoły Wyższej) w czasie pełnienia dyżurów
strzeleckich (od 11 września 2019 roku w każdy Poniedziałek, Środę w
godzinach 15.30-17.30 oraz w Soboty w godzinach 10.00-12.00), a także
wpłacenie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł,

Krok 3:
Zapisanie się w biurze Jednostki na certyfikowany obóz rekrutacyjny, jaki
odbędzie się w dniach 10-13 października 2019 roku, oraz dokonanie opłaty
za udział w obozie w kwocie 30 zł/os. (kwota ta przeznaczona jest na
pokrycie kosztów związanych z wykorzystaniem sprzętu, ubezpieczenia,
żywienia – 3 ciepłe posiłki czw/pt/sob, przygotowania certyfikatów jakie
uzyska każdy uczestnik na koniec obozu),

Dodatkowo informujemy, że:
Wpłacenie JEDNORAZOWEJ opłaty wpisowej jak i kosztów udziału w obozie może
zostać zrealizowane w formie gotówki w biurze Jednostki lub na konto
stowarzyszenia:
M bank: 41 1140 2004 0000 3302 7509 8850
W tytule wpisując: Wpisowe, obóz oraz Imię i Nazwisko (osoby rekrutowanej)

W razie jakichkolwiek pytań związanych z rekrutacją lub działalnością
Jednostki prosimy kontaktować się e-mailowo pod adresem: js4051@wp.pl lub
pod numerem telefonu 794-261-146,