REKLAMA

Przypominamy o możliwości składania wniosków dotyczących usunięcia w 2022 r. wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Wnioski można pobrać w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Maja 22 lub ze strony internetowej – BIP UM Włocławek, w zakładce Środowisko-informacje, wykaz danych, pozycja – Gospodarka odpadami zawierającymi azbest.

Wnioski w formie papierowej należy składać w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22 (pokój 25) lub do urny, w przypadku zarządzenia obostrzeń pandemicznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 54 414- 42- 96, sekretariat tel. 54 414-42-92, e-mail: srodowisko@um.wloclawek.pl

Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 31.12.2021 r.