REKLAMA

Jeszcze tylko przez miesiąc można składać wnioski na 2022 rok, dotyczące usuwania z nieruchomości we Włocławku wyrobów zawierających azbest.

Wnioski można pobrać w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22 lub wydrukować ze strony internetowej – BIP UM Włocławek, w zakładce Środowisko-informacje, wykaz danych, pozycja – Gospodarka odpadami zawierającymi azbest.

Wnioski w formie papierowe należy składać do urny w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 (w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta, dot. obostrzeń pandemicznych) lub po uprzednim umówieniu się telefonicznym, w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 54 414 42 96 i w sekretariacie Wydziału – tel. 54  414 42 92 lub za pomocą poczty elektronicznej – e-mail: srodowisko@um.wloclawek.pl

Przypominamy, że ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 31.12.2021 r.