REKLAMA

Do 10 lutego 2022 r. organizacje pozarządowe z całej Polski mogą zgłaszać duże, średnie i małe firmy oraz fundacje korporacyjne, z którymi współpracowały w 2021 roku, w kategoriach Kultura i edukacja, Lokalne partnerstwa, Ochrona środowiska i klimatu, Pomoc społeczna i charytatywna, Otwartość na różnorodność oraz Zdrowy tryb życia. W kategorii Wolontariat pracowniczy firmy i fundacje firm mogą zgłaszać się same.

Z okazji 25-lecia Konkursu Kapituła przyzna nagrody specjalne. Otrzymają je firmy za wieloletnią współpracę z organizacją pozarządową w zakresie społecznego zaangażowania.

Informację na temat konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” publikuje Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu: https://cop.wloclawek.pl/2022/01/dobroczyncy-roku-nominuj-partnerow-swojej-organizacji/